SV EN
INTERCOOLER
Skyttalantie 71
FI 21600 Parainen
Suomi
+358 (0)400 223 313
www.intercooler.fi
info@intercooler.fi
KLEENOIL

Kleenoilsoudattimen käyttö traktorin voimansiirtohydrauliikassa

image

Traktorista toiseen siirrettävää, erillistä pikaliittimin varustettua Sivuvirtasuodatinyksikköä käytetään maataloustraktoreiden hydrauliikka- tai vaihteistoöljyjen suodatukseen. Se voidaan nopeasti liittää traktoriin ehkä jo olemassa oleviin liittimiin.

Hinta 818 €uroa sis. alv. tuotuna Ruotsista. Kehitellään oma malli Suomen markkinoita varten.

Suoritettujen testien mukaan löytyy traktoreiden hydrauliikka- ja vaihteistoöljyissä erittäin paljon epäpuhtauksia.

Siksi tämäntyyppistä sivuvirtasuodatinta pitäisi käyttää. Se vähentää laitteiden laakereiden kulumista ja välttää kalliiden haavereiden syntymistä.

Sivuvirtasuodattimen käyttötietoa.

Yleistä

Ruotsin Maataloustekninen instituutti on monta vuotta analysoinut Vakuutusyhtiöiden toimesta maatalouskoneiden laitevaurioita.

Testien tulos näistä tutkimuksista osoittaa, että yli puolet kaikista haavereista tapahtuu maatalous-koneiden vaihteistoihin ja että näiden haavereiden maksaminen muodostaa 2/3 kaikista korjaus-kustannuksista. Epäpuhtaudet öljyssä oli syynä suurimpaan osaan haavereiden syntyyn.

Käyttö

Kleenoilin sivuvirtasuodattimet toimitetaan ilman pikaliittimiä, eli käytät omiin traktoreihisi parhaiten soveltuvaa liitintä. Jotta suodattimesta saisi eniten hyötyä, järjestelmän paluuöljy kytketään paineetto-maan paluutilaan (ei venttiilipöydän läpi vaan suoraan tankki-/vaihteistopaluulinjalle) koska venttiilipöytä aiheuttaa virtausvastusta.

Käytetty suodatuspatruuna käsitellään kuten muutkin suodattimet. Käyttämättömät suodatinpatruunat säilytetään kuivassa / lämpimässä.

Vinkkejä

Ota mielellään 2-3dl öljykoe puhtaaseen pulloon ennen kuin suodatinyksikkö otetaan käyttöön ja tee samoin tunnin suodatuksen jälkeen. Anna pullojen seistä koskematta muutama päivä ja näet hämmästyttävän eron.

Kuinka usein: Ensimmäisen kerran kun alat suodattaa yhtä traktorijärjestelmää, on suodatinpatruuna vaihdettava kahden suodatustapahtuman jälkeen.
"Suodatustapahtumalla" tarkoitetaan 4-5 tunnin suodatusta. Seuraava suodatuskerta suositellaan tapahtuvaksi aina 100 käyttötunnin jälkeen, jolloin taas suodatetaan 4-5 tuntia.
Suodatinpatruunan vaihto suositellaan tehtäväksi 2-3 suodatuskerran jälkeen (riippuen koneikkojen ja traktoreiden määrästä).

Mikäli suodattimen lämpötila käytön aikana on kylmempi kuin traktorin, suodatin on tukossa ja patruuna on vaihdettava. Tarkkaile patruunan kuntoa vaihtaessasi sitä. Mikäli suodatin on pehmeä ja taikinamainen, öljyssä on runsaasti vettä jonka suodatin on poistanut.

Kun traktorin voimansiirto on suodatettu ensimmäisen kerran ja sen jälkeen käytät yhtä tai useampaa koneikkoa niin niiden hydrauliikasta tulee uutta epäpuhtautta. Sen takia on tärkeää suodattaa uudestaan.

Tällä tavoin saadaan puhdistettua vahinkoa aiheuttavat epäpuhtaudet kaikkien käytössä olevien traktoreiden ja koneikkojen öljytiloista.

On tosi tärkeätä suodattaa tällä sivuvirtasuodattimella tasaisen välin öljyt, puhdistaen näin koko käytössä olevien konekannan öljymäärän.

Tekninen kuvaus: Venttiiliyksikkö sisältää: ylipaine-esto, kuristus, takaiskuventtiilejä ja paineen-eroalennuksen joka suojaa suodatinyksikköä ylipaineelta ja väärin kytketystä virtaussuunnasta.

Virtaus suodattimen läpi on noin 4 litraa minuutissa ja suoritettujen testien mukaan öljyn pitäisi virrata suodattimen läpi 4-5 kertaa ennen kuin se on saatu hyväksyttävään puhtausaseeseen.

Eräs esimerkki:
Voimansiirto sisältää 60 litraa öljyä. Lasketaan: 60 litraa / 4 litraa minuutissa = 15 minuuttia jolloin koko öljymäärä on kiertänyt suodattimen läpi kerran. Tunnin sisällä on siis koko öljymäärä kulkenut suodattimen läpi 4 kertaa, riippuen siitä miten paluu on hoidettu. (ei virtausvastusta).

Jos traktorissa on yksi tai useampi ulosotto missä voidaan vähentää virtausta niinkin pieneksi kuin 30 - 50 litraa/minuutti, voidaan suodatinyksikkö liittää tähän ulosottoon vaikka koneikko kytkettynä. Tällöin öljy suodattuu samalla.

Neljän tunnin aikana on suuremmista kuin 15 my (15 / 1.000 mm) partikkeleista enemmän kuin 90 % suodatettu pois öljystä.

Pienimmät suodatettavat partikkelit, 5 my (mikron) vie hieman pidemmän aikaa poistaa, mutta jo viiden tunnin jälkeen niistä on poistunut jo 70 %.

WebGnome
XHTML
CSS