FI EN
INTERCOOLER
Skyttalavägen 71
FI 21600 Pargas
Finland
+358 (0)400 223 313
www.intercooler.fi
info@intercooler.fi
KLEENOIL

Oljebyte bara en gång om året! Är det överhuvudtaget möjligt?

Genom att använda Kleenoil By-Pass Filter, filtreras allt bort som är större än 3 micron. Oljan renas från alla fasta partiklar som annars skulle förorsaka stort slitage.

Vatten i oljan är ett stort problem för motorn. I samband med svavelhaltiga material i oljan skapas det skadliga syror som snabbt leder till oxidation av oljan.

By-Pass Filter absorberar vattnet helt och hindrar därför syrabildning. TBN värden i oljan reduceras långsammare. Viskositeten blir oförändrad och oljan kan utnyttjas betydligt längre.

Slutsats: Kleenoil By-Pass Filter är miljövänligt därför att det reducerar mängden spillolja med upp till 90%. Därmed belastas omvärlden med endast 10% av den vanliga oljemängden som man annars måste göra sig av med. Det spar pengar eftersom oljeförbrukningen minskar radikalt. Dyra verkstadsuppehåll för oljebyte är inte längre nödvändiga. Motorn får en ökad livslängd.

www.kleenoil.se

WebGnome
XHTML
CSS