SV EN
INTERCOOLER
Skyttalantie 71
FI 21600 Parainen
Suomi
+358 (0)400 223 313
www.intercooler.fi
info@intercooler.fi
KLEENOIL

Moottoriöljynvaihto ainoastaan kerran vuodessa! Onko se edes mahdollista?

Kyllä! Käyttämällä Kleenoil ohi-virtaus-suodatinta, joka suodattaa kaikki yli 3 mikroonin kokoiset hiukkaset (3/1000 mm). Öljystä poistetaan kaikki kovat partikkelit jotka muuten aiheuttaisivat suurta laakereiden kulumista.

Moottoriin kondensoituva kosteus = vesi on iso ongelma. Poltetun polttoaineen rikkiyhdisteet kulkeutuvat öljyyn, ja veden kanssa muodostuu vahingollisia happoja jotka nopeasti vaurioittavat voiteluöljyt.

Kleenoil By-Pass suodatin poistaa veden kokonaan estäen näin happojen muodostumista. Näin vähenee öljyn TBN-arvot huomattavasti hitaammin. Öljyn viskositetti (juoksevuus) pysyy muuttumattomana ja öljyä voi näin käyttää huomattavasti pitempään.

Lopputoteamus: Kleenoil By-Pass Filter on ympäristöystävällinen ratkaisu, koska se vähentää jäteöljyjen määrä aina 90% saakka. Näin kuormitetaan ympärövää maailmaamme ainoastaan 10% jäteöljymäärällä tavanomaisten öljynvaihtojen sijasta. Rahaa säästyy koska öljynkulutus vähenee oleellisesti. Kalliita öljynvaihtoseisokit eivät enää ole tarpeellisia. Moottori saa näin huomattavasti pidempää käyttöikää.

www.kleenoil.se

WebGnome
XHTML
CSS